Grunn- og betongarbeid for garasje

Få spesialisthjelp med grunnarbeid til garasjeoppsett fra TGH Service. Vi har lang erfaring og legger stor vekt på å holde oss innenfor planlagte tids- og kostnadsrammer.
Grunn- og betongarbeid for garasje

Med vår ekspertise og samarbeid med flere ledende garasjeleverandører, inkludert Norges største leverandør Igland garasjen, ønsker vi å gjøre byggeprosessen din så smidig og behagelig som mulig. Vi forstår viktigheten av å legge et solid grunnarbeid for å sikre langvarig glede av garasjen din, og vi vil sørge for at du som kunde føler deg godt ivaretatt og kan stole på oss som entreprenør.

Vi tilbyr FULL PAKKE- som er at vi koordinerer de ulike leverandørene og sikrer at du som kunde ikke trenger å bruke tid på å følge opp og bekymre deg for prosjektet ditt. Det vil si at etter inngått avtale med garasjeleverandør om selve garasjen og med oss vedrørende Grunn- og betongarabeider, koordinerer vi da som din entreprenør den videre fremdriften fra oppstart med grave- og støpearbeidet og fram til tidspunktet for levering av selve garasjen. Vi er alltid tilgjengelige for å gi anbefalinger og hjelp til blant annet plassering og type/størrelse på garasjen osv.

Vi tilbyr GRATIS OG HELT UFORPLIKTENDE BEFARING for å gi deg en god idé om hva som er mulig på akkurat din tomt, spesielt hvis det krever mer enn masseutskiftning, som eksempelvis sprenging eller støttemurer. Kontakt oss i dag for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å realisere drømmegarasjen din!

Riving og fjerning av betongplate

Vårt erfarne team står klar til å fjerne den gamle betongplaten og garasjen, slik at du kan realisere din drøm om en ny og moderne garasje. Vi tar oss av alt avfall og sørger for at det blir levert til et godkjent mottak, slik at du kan være trygg på at miljøet blir tatt vare på.

Ting å tenke over

Når du planlegger ditt garasjeprosjekt, bør du huske på at tilgjengeligheten til byggetomten er avgjørende. For å unngå skader på gjerder, vegetasjon og leverandørens kjøretøy, må veien være bred og høy nok. Minimum fri høyde og bredde bør være 4 meter for å unngå hindringer. Med kjøretøyvekter på over 30 tonn, må du også sørge for at veien tåler belastningen. Hvis du har utfordrende fremkommelighet, kan du stole på at vi kan hjelpe deg med å finne gode løsninger under vår befaring.

Priseksempler på grunn- og støparbeid til garasje

Våre priseksempler for grunn- og støpearbeid inkluderer nødvendig utgraving, telesikring, tilbakefylling, avretting og støping av fiberarmert garasjeplate med ringmur. Våre priser er gjennomsnittlige priser for oppdrag på Østlandet, og vi tilbyr tre forskjellige pakker for ulike typer tomter.

Eksempel 1

Flat tomt/plentomt/gårdsplass

Vanlig arbeid vil være:

 • Utgraving/bortkjøring
 • Telesikring
 • Tilbakefylling med telefrie masser
 • Finavretting og betongarbeid

Pris på dette vil normalt være ca 150.000 ink.mva

Eksempel 2

Råtomt/vegetasjon/kupert terreng

Vanlig arbeid vil være:

 • Fjerning av vegetasjon
 • Utgraving/bortkjøring
 • Telesikring
 • Tilbakefylling med telefrie masser
 • Finavretting og betongarbeid

Pris på dette vil normalt være ca 200.000 ink.mva

Eksempel 3

Fjell/store steiner/større arbeider

Vanlig arbeid vil normalt være:

 • Sprenging
 • Utgraving/bortkjøring
 • Tilbakefylling av telefrie masser
 • Finavretting og betongarbeid

Pris på dette begynner ofte fra 200.000 og oppover ink.mva

Grunnarbeid

Før du bygger garasje, er det viktig å tenke på isoleringen av grunnen. Vi utfører en utgravning som er større enn selve garasjeplaten, med utgravingsområdet isolert med XPS 300 markisolasjonsplater. Vi fyller tilbake med drenerende telefrie steinmasser, og legger et solid, bærende og plant fundament for garasjen med kult/pukk. Dette gir plass for vann som fryser i grunnen, uten å dytte/flytte garasjen ut av stilling. Etter komprimering av kult/pukklaget, legges det ut et lag på cirka 5 cm med finpukk/singel før støping og murearbeider kan starte. Vårt mål er å gi deg en stabil og solid garasje, som tåler påkjenningene den utsettes for i årene som kommer.

Beskytt garasjen din mot telehiv

Telehiv er en farlig og kostbar fiende for garasjeplater og støttemurer. Telehiv skjer når vann fryser og utvider seg i bakken, og kan forårsake alvorlige skader på eiendommen din. Med riktig grunnarbeid kan du forebygge dette problemet og beskytte investeringen din. La oss hjelpe deg med å sørge for at garasjen din står trygt mot telehiv.

Spar penger på lang sikt

Med riktig telesikring og drenering kan du unngå kostbare reparasjoner og oppussingsarbeid senere. Våre erfarne fagfolk utfører markisolering med XPS, som reduserer gravedybden og dermed kostnadene, samtidig som det gir pålitelig beskyttelse mot telehiv. Ikke la telehiv ødelegge garasjen din - invester i solid grunnarbeid fra starten av!

Ønsker du å bestille en befaring?