Grunn- og betongarbeid for garasje

Som eneste samarbeidspartner på grunn og betongarbeider i Oslo og på Romeriket for Igland garasjen (Norges største garasjeleverandør), ønsker vi å gjøre byggeprosessen best mulig på alle måter. Vi har gjennom mange år erfart at et godt grunnarbeid er meget viktig for en langvarig glede av garasjen.

Grunn- og betongarbeid

Etter mange års erfaring og samarbeid med Igland garasjen anbefaler vi at dere kontakter oss for en GRATIS OG HELT UFORPLIKTENDE BEFARING. Du vil da få et godt bilde av hva som er mulig og kan anbefales på akkurat din tomt. Dette gjelder spesielt om du har en litt ukurant tomt som krever mer enn masseutskiftning, som eksempelvis sprenging, støttemurer osv. Husk at ved å velge oss som din entreprenør, tar vi oss av all koordinering fra gravearbeidets start til garasjelevering. Vi kaller det: FULL PAKKE. Dette konseptet er utviklet med tanke på å kunne få levert en komplett løsning slik at du som kunde slipper å kontakte og koordinere de ulike leverandørene.

Riving og fjerning av betongplate

Det finnes mange eldre garasjer rundt omkring som ikke lenger oppfyller krav og ønsker hos deg som huseier lenger.

Vi utfører selvfølgelig riving og bortkjøring av den gamle garasjen og betongplaten.

Alt avfall blir kjørt bort og levert på godkjent mottak!

Ting å tenke over

Når en planlegger garasjeprosjektet er det viktig å tenke over fremkommeligheten til byggetomten din. For å ikke gjøre skade på gjerder, vegetasjon samt leverandørenes biler og kjøretøy må veien være tilstrekkelig ryddet. Det vil si at det bør være en fri høyde og bredde på minimum 4 meter. Det bør også tas i betraktning at vekten av kjøretøyene som skal inn til tomten fort kan være over 30 tonn!

Utfordrende fremkommelighet er noe vi selvfølgelig er behjelpelige med å se på ved befaring.

Grunnarbeid

For å få isolert godt nok i grunnen for telesikring, må garasjetomten graves en del større enn det selve garasjeplaten krever.

Garasjens størrelse (+ 1 meter ut på alle sidene) og med dybde på ca 30-40 cm er standard ved «greie» grunnforhold.

Dette vil si: At for en garasje på 50 m2 vil utgraving- og isoleringsområde være 82 m2 og utgravingsmengden av masse vil være ca 27 m3 (3 lastebillass)

Vi graver ut, isolerer hele utgravningsområdet med XPS 300 markisolasjonsplater, fyller tilbake og avretter med drenerende telefrie stein masser (kult/pukk).

Kult/pukklaget vil være et solid, bærende og plant fundament for garasjen. I tillegg vil vann som fryser i grunnen får plass til å utvide seg, uten å dytte noe ut av stilling.

For at byggverket skal holde seg stabilt, komprimeres kult/pukklaget. Etter komprimeringen legges det ut et lag på cirka 5 cm med finpukk/singel (eks. 8-11 hagesingel) som finavrettes. Det er nå klart for støp og murarbeid.

Telehiv oppstår når vannet i bakken fryser og utvider seg

Dette skjer oftest i udrenert jord, men det kan også forekomme når det tilføres mye vann fra f.eks. høyere terreng. Telehiv kan lett ødelegge både garasjegulv og støttemurer.

Tilleggskostnaden ved å telesikre og drenere ordentlig er ingenting sammenlignet med å måtte reparere/gjøre opp igjen arbeidet i etterkant

Med telesikring ved bruk av markisolering XPS blir gravedybden redusert.

Uten markisolering må det graves ut og fundamenteres til frostfri dybde.